Ban Thông Tin Báo Chí: Hình ảnh tiền khoáng đại, Ðại Hội GÐPTVN trên Thế Giới

Tại hội trường Ratchada City Hotel, Bangkok, Thailand, Sau khi bế mạc Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Hải Ngọai vào trưa hôm nay – 13/10/2016 – Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK. 4 đã ngay lập tức tổ chức phiên Tiền Đại Hội vào buổi chiều, hồi 15g00 (GVN), dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đại Đức Ni Cố Vấn Giáo Hạnh và Chư Ni xuất thân từ GĐPT.

Nguồn: Trang nhà GÐPTVN Thế Giới

Leave a Reply