TS Trần Tiễn Khanh và Bạch Xuân Phẻ: Ảnh Hưởng Nhà Máy Ðiện Hạt Nhân Trung Quốc và Sự An Nguyên Của Tổ Quốc

Nhân duyên chúng tôi, một người học môi sinh và một người học hoá, gặp nhau trên đất Thái trong dịp thuyết trình hai đề tài liên quan đến Môi sinh và cách thức lãnh đạo bằng chánh niệm tại Đại Lễ Phật Đản Vesak 2015 – Tam Hiệp của Liên Hợp Quốc. Sau những…