Tuệ Sỹ: Tuổi Trẻ Lên Ðường

Ảnh minh họa (Bông Sen Nhỏ) Lời Giới Thiệu/Hạnh Viên: Bài này được viết từ những năm đầu thập niên 1980, khi tác giả của nó vừa ra tù lần thứ nhứt. Thời may, Ni sư Trí Hải lúc ấy mời ngài viết bài cho tờ tập san Phật học để Tăng Ni có tài…

Chân Minh: Gửi em một năng lượng an lành đầy hiểu biết và thương yêu !

Gia đình kính thương,   Chắc hẳn trong chúng ta không ai có thể ngồi yên trước nạn “trời hành cơn lụt mỗi năm” (Tiếng Sông Hương – Phạm Đình Chương) đã xảy trên quê hương miền Trung của chúng ta trong mấy ngày qua. Đồng bào cả nước, và các cộng đồng VN trên thế giới đã nghe và đã đáp lại tiếng…