THÔNG TƯ của Ban Hướng Dẫn GÐPTVN/HK: Cứu trợ nạn nhân lũ Lụt Miền Trung.

Lời thưa ST: Phương ngoại trời tây, lòng hướng quê nhà, trong tiếng gió rít, nước cuồn cuộn trôi, bùi ngùi thương thay vạn mảnh đời dân lành lênh đênh theo mùa lũ lớn. Tập thể Lam Viên Hoa Kỳ  hôm nay nhất nhất phát lồ tâm Ðại Từ Bi, cầu nguyện và chia sớt bằng hành động thực tiễn chút quà cứu nguy đồng bào trong giờ đói, rét. Dưới đây…