Quảng Pháp: Có điều gì theo tan tác, bay….

Thương về các em học sinh vùng bão… Nghĩ hồi còn ở Việt nam, mình đi học, đạp chiếc xe đạp cộc cạch là thê thảm lắm rồi! bây giờ hơn 25 năm sau, nhìn lại các em đến trường vẫn bằng đôi chân đất, lấm bùn ở những lúc “trời hành cơn lụt mỗi…

Mạnh Kim: “Vì Tôi Là Kẻ Đói, Người Cho Tôi Ăn; Tôi Là Kẻ Khát, Người Cho Tôi Uống; Tôi Là Kẻ Lạ, Người Cho Tôi Vào…”

Ảnh: Wolfgang Kumm, AFP/Getty Images Người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí sẽ được tôn trọng hơn nhiều lần và tên tuổi họ danh giá hơn các giải thưởng mà họ đạt được nhiều lần, nếu họ sử dụng ảnh hưởng để lên tiếng và hành động vì xã hội, đặc biệt trong những…