Sen Trắng: Áo Lam Hoa Kỳ nhất Tâm hướng về vùng Lũ Miền Trung

lut_zing_10.JPG

Lời Thưa của Sen Trắng US: Ngay lúc cấp bách này, nhưng giữa khi quý anh chị huynh trưởng hướng dẫn cấp Thế Giới, Hải Ngoại (chưa thấy tin gì trên trang web chính thức), lẫn Ban Thường Vụ GÐPTVN tại Hoa Kỳ vẫn còn đa đoan Phật sự tại Thái Lan, chưa về kịp để có những thông tư, kế hoạch thực tiễn, kịp thời cho việc cứu tế đồng bào nạn lũ do xả đập tại Miền Trung, Việt Nam.

Sen Trắng xin cập nhật thường xuyên những thông tin liên quan trận lũ trong những ngày qua, để lam viên bốn phương phần nào lưu tâm, tùy nghi vận dụng khả năng điều kiện tiếp trợ với những phương tiện có thể – “CỨU NGƯỜI NHƯ CỨU LỬA”. Cùng lúc trong khi chờ đợi sự hướng dẫn cụ thể của các cấp hướng dẫn thượng tầng GÐPTVN trong thời gian ngắn sắp tới đây, những mong toàn thể anh chị em lam viên Hoa Kỳ, nhất tâm cầu nguyện Quốc Thái Dân An, đồng bào trong vùng lũ vượt thoát khổ nạn.

Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!

Ảnh từ nhiều nguồn: Facebook, Online

Sẽ cập nhật tiếp

Leave a Reply