Quảng Pháp: Tờ Thư Báo Nợ!

… ngửa cổ nuốt từng giọt rượu đắng buồn vu vơ vỡ nợ làm người… Mấy hôm nay bỗng nhớ đến Anh da diết! Nỗi nhớ không bình thường như người ở dương gian chợt nhớ về một người thân nào đó đã khuất mà, bởi, giữa những giao tình đã từng có nơi cõi…

Tam Hue Cao Chanh Huu – Torch Transfer

By Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, Chief of Interim Guiding Board Section of Vietnamese Overseas Buddhist Family Organization Translated by Hoa Đàm Translations Group   Like an energetic lotus, the Vietnamese Buddhist Family Organization has sprung its buds and shoots out of Imperial Land and gradually spread out over every bit of fatherland, and recently…

Ven. Tue Sy/Translated by Tam Thuong Dinh: The Current Thinking About Buddhist Education Plans For Vietnamese Youth

Vietnamese Buddhism is witnessing a turmoil and crisis unprecedented in its history. Organizational models and everyday ceremonies, from funerals to weddings, are hastily trying to copy the Western models, which undermine Vietnamese spiritual traditions. Additionally, under the impact of consumerist society, the pressure of political power gives rise to negative consequences.  This morbid standpoint results…

Thích Từ Lực: NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG: Những Bước Chân Tiên Phong, Những Tấm Lòng Xây Dựng

(Viết cho Trại Vạn Hạnh I – 2016 tại Trung tâm Tu học và Huấn luyện Thích Quảng Đức, San Bernadino, California, Hoa Kỳ)  Thiền sư Vạn Hạnh là một vị cao tăng, đức độ, chứng đạo, đem lòng độ đời, giúp cho nhà Lý hưng vượng được 216 năm. Tư tưởng “tam giáo đồng nguyên”…

Hoa Ðàm, số7, tháng Tư, 2009: Số tưởng niệm Cố Huynh Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

Hoa Ðàm, số đầu tiên của tháng Tư 2009, xin dành trọn để tưởng niệm Người vừa nằm xuống: Huynh trưởng Cấp Dũng TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU, phó trưởng ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt nam Thế giới; kiêm cố vấn ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt nam Hải ngoại. Tất cả cơ…

Diệu Nghiêm (tin ảnh): Những hình ảnh đầu tiên của phái đoàn BHD/GÐPT/VN/HK tại Bangkok, Thailand – Ðại Hội GÐPTVN trên Thế Giới và Ðại Hội GÐPTVN tại Hải Ngoại, 2016

“Hoạt động Gia đình Phật tử không tách rời ra khỏi tình tự dân tộc.  Những đau thương của dân tộc chính là những thương đau của bản thân chúng ta.  Không phải chúng ta chỉ nghĩ đến đào tạo các em trở thành những Phật tử chân chính mà còn đào tạo các em thành những…