Zhou Nanzhao | Tâm Thường Định và Nguyễn T.H.H. phỏng dịch: “Bốn trụ cột trong học thuật” trong việc tái định hướng và tái tổ chức đề cương môn học: Nhận định và thảo luận

Giới thiệu Nhằm đạt mục tiêu giáo dục chất lượng cho tất cả mọi đối tượng, cần phát triển tầm nhìn và mở rộng các mục tiêu giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho những phương pháp tiếp cận toàn diện, tái cấu trúc nội dung giáo dục và xây dựng năng lực quốc…

By Dharma Master T’ai-Hsu: The Practice of Bodhisattva Dharma | The Five Precepts And The Ten Virtues

Bồ Tát | Nguồn ảnh: Chùa Việt   The Five Precepts, along with the Three Refuges, are the first step in the practice of Buddhadharma for both laymen and the Sangha. The Five Precepts are the fundamental discipline in Buddhist training and the necessary moral practice for humankind. Therefore, The Bodhisattva Garland of Precious Gems…

Saw Yee Mon | Tâm Tri dịch Việt: Preserving Family Cohesiveness In Compliance With Buddhist Teachings | Giữ gìn sự gắn bó trong gia đình theo lời dạy của Đức Phật

TÂM TRI | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: Năm 2001, Hội Thảo Đường Hướng Giáo Dục của GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, do Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức tổ chức. Từ trong nước, Hòa Thượng Tuệ Sỹ đã hoan hỷ gởi ra một bài tham luận ngắn – Suy nghĩ về hướng…