Nguyên Thuyết phỏng dịch: Phụ Huynh Phật Tử Phương Tây Có “O Ép” Con Cái Theo Đạo Phật? | Do Buddhists raise their children to be Buddhists?

Ở những xã hội thấm nhuần truyền thống Phật giáo, Đạo Phật hòa nhập vào toàn bộ nền văn hóa, vì vậy việc cha mẹ nuôi dạy con cái của họ như một Phật tử là điều tự nhiên. Phật tử ở phương Tây thì khác, nói chung, họ bị thu hút bởi Phật giáo,…

Nguyên Cần | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: “Sangha Teen” và “The Pasadena Junior YBA” | Pasadena Buddhist Temple

Với mục “Nhìn Ra Thế Giới”, mỗi tuần, chúng ta thử tìm hiểu xem xung quanh hoạt động GĐPT tại hải ngoại nói chung, và Hoa Kỳ nói riêng, có những hội đoàn Phật giáo nào nữa không, với cùng một mục đích giáo dục thanh, thiếu và nhi đồng? Câu trả lời tất nhiên…