Nguyên Thuyết phỏng dịch: Phụ Huynh Phật Tử Phương Tây Có “O Ép” Con Cái Theo Đạo Phật? | Do Buddhists raise their children to be Buddhists?

Ở những xã hội thấm nhuần truyền thống Phật giáo, Đạo Phật hòa nhập vào toàn bộ nền văn hóa, vì vậy việc cha mẹ nuôi dạy con cái của họ như một Phật tử là điều tự nhiên.

Phật tử ở phương Tây thì khác, nói chung, họ bị thu hút bởi Phật giáo, như một sự chọn lựa con đường tâm linh mang tính cá nhân, không phải là một nền văn hóa. Song, bây giờ ở thế hệ thứ ba, Phật giáo phương Tây chỉ mới bắt đầu phát triển như một loại hình văn hóa Phật giáo bao gồm trẻ em và gia đình. Một ví dụ là Ngày Thiếu Nhi, được tạo ra bởi Chögyam Trungpa Rinpoche như một dịp lễ Phật giáo thay thế cho Giáng sinh dành cho trẻ em trong cộng đồng Shambhala.

Đối với các bậc cha mẹ theo đạo Phật, việc nuôi dạy con cái mình chính thức trở thành Phật tử là một quyết định cá nhân. Nhiều phụ huynh vẫn để cho con cái thoải mái chọn lựa đức tin tôn giáo của mình khi đủ lớn khôn. Một số hướng dẫn con em thực hành thiền định hoặc khuyến khích chúng tham gia vào các nghi lễ tại nhà hoặc tại những tự viện trong cộng đồng. Nhưng trên hết, dù cuối cùng chúng đi theo con đường nào, thì tất cả bậc cha mẹ đều hy vọng sẽ truyền trao cho con mình những giá trị của lòng TỪ BI và TRÍ TUỆ, Điều này, lại là trọng tâm của Phật giáo.

Do Buddhists raise their children
to be Buddhists?

BY LION’S ROAR STAFF | AUGUST 3, 2016

In traditional Buddhist societies, Buddhism is integrated into the entire culture—its ceremonies, art, symbols, values, and structure, so it is natural for parents to raise their children as Buddhists.

It’s different for so-called convert Buddhists in the West. Generally, they were attracted to Buddhism as an individual spiritual path, not as a culture. Now in its third generation, Western Buddhism is only beginning to develop the kind of Buddhist culture that encompasses children and families. An example is Children’s Day, created by the late Chögyam Trungpa Rinpoche as a Buddhist alternative to Christmas for children in the Shambhala community.

For convert Buddhist parents, it’s very much an individual decision whether to bring up their children formally as Buddhists. Many leave it up to their children to decide when they’re old enough whether to follow their parents’ path. Some may teach their children meditation or ask them to participate in small ceremonies at home or in their community. But all parents hope to pass along to their children, whatever path they eventually take, the values of love, compassion, and wisdom that are at the heart of Buddhism.

Leave a Reply