Summer Adams | Tâm Lượng | Tu thư Sen Trắng phỏng soạn: GĐPT “Từ Bi Tận Cùng” để “Sửa Mình Ngày Thêm Tinh Tấn”

Trong khi điều hướng con đường tu tập của mình, tôi đã có một may mắn to lớn là được sự hướng dẫn tận tình từ Chagdud Khadro, một giáo thọ Phật giáo Kim Cương thừa đáng kính, và  là một phụ nữ Tây phương. Hơn một lần, tôi đã hỏi cô ấy, “Thưa thầy,…