Diệu Ngọc | Tu Thư Sen Trắng: Không Phật Tử Có Đi Chùa Được Không? | Can I Go To A Buddhist Temple If I Am Not A Buddhist?

Ngay cả khi bạn không phải là một Phật tử, bạn vẫn được các vị Thầy và cư sĩ “very welcome” khi đến một ngôi chùa Phật giáo. Có một số thanh quy, nhưng cũng không quá khắt khe. Thứ nhất, Chùa Phật giáo không có sự hạn chế các tôn giáo như Cơ đốc…