Tâm Tựu: “Người đã từng bất cẩn, nhưng sau này trở nên cẩn thận”

Tôi nghĩ điều này có thể tương tự như hình thức “tu giao duyên” mà mình thường thấy ở các tự viện Việt Nam gần đây. Song, không chắc là điều kiện để một người được chấp thuận tham dự khóa tu giao duyên như vậy thì có giống như những gì được tường thuật…

Daisaku Ikeda | Tâm Xả phỏng dịch: Be Creative Individuals | Hãy là những nhân tố bản lãnh và sáng tạo

Hãy là những nhân tố bản lãnh và sáng tạo trích đoạn bài phát biểu, Đại học Soka, ngày 9 tháng 4 năm 1973 Daisaku Ikeda Tăng trưởng tinh thần tự do Sau khi chia sẻ với các bạn quan điểm của tôi về mục đích tiên quyết của trường đại học, tôi muốn đưa…