Sen Trắng Kính Chúc – New Year 2021

  Ngày Xuân, nhắc sự hoa khai, là ngẫm cái lẽ thường hằng trong sự tướng vô thường. Mùa Xuân-Covid, 2021, náo động tử sinh, ngẫm sự vô thường mà thể nghiệm về lẽ Hiểu Biết để Thương Yêu ngay trong giây phút hiện tại, cũng là lẽ thường hằng của đóa hoa tỏa ngát…