Buddha Booze: The Practice Of Mindful Drinking

What would Buddha drink? It’s a question with an easy answer, at least according to Fifth Precept of a practicing Buddhist: Do not take intoxicants. The precept does not cast alcohol as a sin. It stems more from the problems caused by a clouded mind. (Basically, you’re more likely to do something stupid when boozed). Recently, Ted…

James A. Benn | Thích Nguyên Hiệp dịch: Phật Giáo, Rượu và Trà ở Trung Quốc Đương Đại

Trung Quốc cuối thời trung đại (nhà Đường 唐 618-907) chứng kiến một sự thay đổi khá nhanh chóng về những thói quen uống khi rượu nhường đường cho trà như là thức uống được lựa chọn của mọi giai tầng xã hội. Sự thay đổi không thể được hiểu rõ nếu không đánh giá đúng sự thật rằng các Phật tử đã tích cực không chỉ ở trong việc thay đổi thái độ của dân chúng…

Báo Người Việt: Tưởng nhớ ông Lê Khắc Kỷ

Ông Lê Khắc Kỷ, hệ thứ II của phái Lê Khắc thuộc Lê Đại Tộc, làng Văn Xá, xã Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, Huế. Từ khi còn là thiếu niên, ông gia nhập GĐPT Việt Nam, khởi đầu là GĐPT Văn Xá, đảm nhiệm nhiều trọng trách từ Liên đoàn trưởng…

Thích Nguyên Siêu: Lễ Khánh Tuế 94 Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Chánh Văn Phòng HĐGP/GHPGVNTNHK)

* Ảnh: Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Phải) và Hòa Thượng Thích Đức Thắng, một lần hạnh ngộ trong mùa Phật Đản (2018) tại miền Nam California. (Ảnh: Quảng Pháp)   Ngày 01 tháng 01 năm 2021 tại San Jose. Nam Mô Trường Thọ Vương Phật tác đại chứng minh Thành kính đảnh lễ; hạnh…