Tham Khảo | Người Thông Dịch: Ông Antony Blinken, tân Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ

Với 78 phiếu thuận và 22 phiếu chống, Thượng viện vừa chuẩn thuận đề cử của Tổng thống Biden đối với ông Antony Blinken cho chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Ông Blinken, một cố vấn lâu năm của TT Biden từ khi Biden còn là phó TT, được dự đoán sẽ dẫn đầu…