Rubén Vázquez | YWCA* Minneapolis: 50 năm sau: Di sản của Tiến sĩ Martin Luther King, Jr.

Rubén Vázquez, Phó Chủ tịch Công lý chủng tộc và Chính sách công tại YWCA Minneapolis  Hỏi và đáp với Rubén Vázquez, Phó Chủ tịch Công lý chủng tộc và Chính sách công tại YWCA Minneapolis Là một người nhập cư từ Mexico, Rubén Vázquez đã cam kết làm việc với các cộng đồng không…

Hoa Đàm No.7 | 2019: “Only Love Can Save Us From Climate Change”

“Only love can save us from climate change” | Nhất Hạnh HOA DAM – Issue 7 |Nov. 2019 Published by Lotus Media Compiled and produced by Hoa Dam Group Phe Bach & Uyen Nguyen Content FOREWORD Aspirations to Change the Earth? Dr. Dion Peoples/College of Religious Studies Mahidol University, Thailand. 11 Can Buddhism Meet the…

Vĩnh Hảo: Chăn Trâu Mùa Xuân

Con trâu già nằm nghỉ bên sông, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép. Nắng chiều lấp loáng trên mặt nước. Con cò trắng vỗ cánh bay về non tây. Mục tử nghêu ngao bài đồng dao, phóc lên lưng trâu, cỡi về. Lều tranh lưng núi un khói trắng. Lối về trùng điệp cỏ lau,…