Ban Tổ Chức và Chương Trình Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPT, Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ ______________________________________________________________ VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503 • TEL 310 634-6503 • FAX…