David Cummiskey: Comparative Reflections on Buddhist Political Thought: Aśoka, Shambhala, and the General Will

About: Ph.D., M.A., University of Michigan; B.A., Washington College | David Cummiskey teaches courses on biomedical ethics, philosophy of law, and seminars on moral theory, contemporary liberalism, and Buddhist philosophy. His research and publications focus on Kantian and consequentialist approaches to moral philosophy, political philosophy, and intercultural ethics and bioethics. His most recent articles discuss…

Paul Fleischman | Barre Center for Buddhist Studies: The Buddha Taught Nonviolence, Not Pacifism

Paul Fleischman is a psychiatrist and a Teacher of vipassanā meditation in the tradition of S.N. Goenka. He is the author, among other works, of Cultivating Inner Peace and Karma and Chaos. I In the wake of the terrorist attacks of September 11, 2001, I have found myself musing about non­violence, its contributions, its limits, and its place in the…

Chögyam Trungpa | Đạo Sinh dịch: Hãy đối mặt với thế gian mà đừng mang chiếc kính râm

“Hãy thôi phàn nàn về quá khứ. Làm thế, chúng ta chỉ phí phạm năng lượng mà thôi. Các bạn có thể làm được nhiều điều cho loài người nếu như các bạn chịu lộ diện và tinh tế. Chúng ta hãy đối mặt với thế gian mà đừng mang chiếc kính râm nào cả.…

Livestreams: CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM VINH Đoàn Văn Lộc

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM VINH Đoàn Văn Lộc  Chủ nhật, ngày 10 tháng 01 năm 2021, lúc 3:30 chiều giờ CA Quý vị hoặc anh chị em nhà Lam ở xa có thể bấm link dưới đây để vào Join with Google Meet  meet.google.com/pbj-cszk-cab Join by phone (US) +1 252-516-1020 (PIN:…