Sen Trắng Kính Chúc – New Year 2021


 

Ngày Xuân, nhắc sự hoa khai, là ngẫm cái lẽ thường hằng trong sự tướng vô thường. Mùa Xuân-Covid, 2021, náo động tử sinh, ngẫm sự vô thường mà thể nghiệm về lẽ Hiểu Biết để Thương Yêu ngay trong giây phút hiện tại, cũng là lẽ thường hằng của đóa hoa tỏa ngát không chỉ trong thi sử thiền môn, đem ví von cho cái thú tao nhã khi trà mạn, nhưng hơn bao giờ hết lại cần thiết hoạt dụng trong đời Lam ở mọi nơi, mọi lúc. Mong thay!
Toàn thể Ban Biên Tập nơi đạo tràng Sen Trắng, xin thành tâm gởi đến quý Anh-Chị-Em Lam viên bốn phương lời tri ân và cầu chúc năm mới Tiêu Tai Kiết Tường; kiên cố Bồ Đề Tâm phát:
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành…
Chân thành cung kính

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s