GĐPT Pháp Vân (Pomona): Lễ An Linh và cầu siêu Cố Phật tử, Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Thuận Tôn Thất Thiện

Lễ An Linh và cầu siêu Cố Phật tử, Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Thuận Tôn Thất Thiện và Chư Hương Linh an trú tại Chùa Pháp Vân. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật gia hộ cho Cố Huynh Trưởng Tâm Thuận Tôn Thất Thiện và Chư Hương Linh vãng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Leave a Reply