Đạo Từ thâm thiết của Hòa Thượng Bổn Sư và buổi học nghi thức Chuông Trống Bát Nhã của BHT Pháp Vân, Pomona

Ảnh: Nguyên Viễn Lê Thành Có lẽ không cần phải dài dòng giới thiệu, thêm một lời nào, vì nội dung của đoạn phim ngắn mà từng câu của Thầy, cùng trò, đã nói lên tất cả. Chuông chưa ngân, trống chưa dồn, lời đã nương Trí Bát Nhã đồng vọng khắp chốn. Sen Trắng…

GĐPT Pháp Vân (Pomona): Lễ An Linh và cầu siêu Cố Phật tử, Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Thuận Tôn Thất Thiện

Lễ An Linh và cầu siêu Cố Phật tử, Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Thuận Tôn Thất Thiện và Chư Hương Linh an trú tại Chùa Pháp Vân. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật gia hộ cho Cố Huynh Trưởng Tâm Thuận Tôn Thất Thiện và Chư Hương Linh vãng sanh cực lạc quốc. Nam…

Kính Chia Buồn cùng Hòa Thượng Thích Chơn Trí

Chúng con, toàn thể anh chị em Ban Biên Tập Sen Trắng, Hoa Kỳ vừa được tin thân phụ của Hoà Thượng Thích Chơn Trí Viện chủ Chùa Pháp Vân, Pomona, California, là cụ ông: Quảng Phước NGUYỄN ĐÌNH HÀ Mãn phần ngày 27/5/2020 Tại Việt Nam, Hưởng thượng thọ 100 tuổi Thành kính đảnh…

William Lê & Nguyên Viên Lê Thành: GĐPT Pháp Vân, Pomona, họp mặt tổng kết năm 2019 và chuẩn bị cho năm 2020

POMONA, CA – Chiều Chủ Nhật 01 tháng 12 năm 2019, tại tư gia BGT GĐPT Pháp Vân thuộc thành phố Ontario, California, Hoa Kỳ, Ban Huynh Trưởng GĐPT và quý Thầy Cô Giáo khối Việt Ngữ GĐPT Pháp Vân đã tổ chức cuộc họp mặt tổng kết các hoạt động của năm 2019 và…