Sen Trắng: Lễ Mừng Khánh Tuế 73 Hòa Thượng Ân Sư GĐPT Thích Chơn Trí, Chùa Pháp Vân, Pomona

Hôm qua, 14 tháng Ba, 2021, nhận thấy hình ảnh toàn thể Ban Huynh Trưởng GĐPT Pháp Vân, Pomona, và đông đảo đồng bào đồng hương Phật Tử vân tập quay quần đảnh lễ Sư Ông Chơn Trí thật là một hình ảnh đẹp vô cùng. Hảo tướng biểu pháp của Sư Ông luôn gợi nhắc cho chúng con hình ảnh đầy ấp gần gũi, bao dung, tự tại mà hơn bao giờ hết, lòng ghi  ân của tập thể Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, đặc biệt là suốt hành trình phát triển của Miền Quảng Đức đã nương nhờ tấm lòng của Thầy thâm trầm bảo bọc, chỡ che và nâng đỡ mà lớn mạnh.

Nhân ngày khánh tuế 73 của Sư Ông, chúng con, tập thể lam viên Hoa Kỳ, Ban Biên Tập Trang Nhà Sen Trắng đảnh lễ kính dâng lên Thầy lòng biết ơn vô hạn, và kính chúc Thầy pháp thể khinh an, trường thọ, hảo đức mãi tỏa lan ướp xông tâm tánh con cháu áo lam và hai chúng phật tử hưởng lây phúc lạc.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Lễ Mừng Khánh Tuế 73
của Hòa Thượng Thích Chơn Trí,
Trú Trì Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo
Chùa Pháp Vân, Pomona, California

Ảnh: Nguyên Viễn Lê Thành

Lê Thành, Pomona 14/3/2021 – Tại ngôi Tổ Đình Pháp Vân hôm nay, toàn thể Phật tử đạo tràng và Đơn vị GĐPT Pháp Vân đã tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 73 của Ngài dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tịnh Đức vị Ân Sư khai sơn ngôi Già Lam Pháp Vân. Nhân dịp này, quý Ngài Hòa Thượng Thích Viên Lý Chủ Tịch Hội Đồng Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Viện Chủ chùa Diệu Pháp và Hòa Thượng Thích Viên Huy Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ Trụ Trì chùa Điều Ngự đã gửi hoa chúc mừng. Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại kiêm Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pomona Valley đã đến dự và chúc mừng. Đoàn Đại diện CLB Trần Nhân Tông Orange County đã đến dự, tặng quà sinh nhật và chúc mừng khánh tuế đến Hòa Thượng Viện Chủ Pháp Vân.

Leave a Reply