Phật Pháp Bốn Cấp: Bậc Sơ Thiện

(CHƯƠNG TRÌNH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ) BIÊN TẬP: THÍCH MINH CHÂU, THÍCH THIÊN ÂN, THÍCH ĐỨC TÂM, THÍCH CHƠN TRÍ B – BẬC SƠ THIỆN 1- BIẾT SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH CA TỪ XUẤT GIA ĐẾN NHẬP DIỆT. 2- BIẾT SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀ QUÁN THẾ ÂM. 3- BIẾT…

Phật Pháp Bốn Cấp: Bậc Hướng Thiện

(CHƯƠNG TRÌNH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ) BIÊN TẬP: THÍCH MINH CHÂU, THÍCH THIÊN ÂN, THÍCH ĐỨC TÂM, THÍCH CHƠN TRÍA – BẬC HƯỚNG THIỆN 1- BIẾT SỰ TÍCH ĐỨC THÍCH CA TỪ KHI SƠ SANH ĐẾN XUẤT GIA 2- BIẾT HAI CHUYỆN TIỀN THÂN HAY MẨU CHUYỆN ĐẠO. 3- THUỘC VÀ HIỂU BÀI SÁM HỐI 4- HIỂU…

Đạo Từ thâm thiết của Hòa Thượng Bổn Sư và buổi học nghi thức Chuông Trống Bát Nhã của BHT Pháp Vân, Pomona

Ảnh: Nguyên Viễn Lê Thành Có lẽ không cần phải dài dòng giới thiệu, thêm một lời nào, vì nội dung của đoạn phim ngắn mà từng câu của Thầy, cùng trò, đã nói lên tất cả. Chuông chưa ngân, trống chưa dồn, lời đã nương Trí Bát Nhã đồng vọng khắp chốn. Sen Trắng…

Kính Chia Buồn cùng Hòa Thượng Thích Chơn Trí

Chúng con, toàn thể anh chị em Ban Biên Tập Sen Trắng, Hoa Kỳ vừa được tin thân phụ của Hoà Thượng Thích Chơn Trí Viện chủ Chùa Pháp Vân, Pomona, California, là cụ ông: Quảng Phước NGUYỄN ĐÌNH HÀ Mãn phần ngày 27/5/2020 Tại Việt Nam, Hưởng thượng thọ 100 tuổi Thành kính đảnh…

Nguyên Viên: GÐPT Pháp Vân, Pomona, mừng Khánh Tuế Hòa Thượng Cố Vấn Giáo Hạnh, Thích Chơn Trí.

Pomona, CA 26.3.2017: Hôm nay Chủ Nhật 26 tháng 3 năm 2017, Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Pháp Vân – GĐPT Pháp Vân tổ chức Mừng Khánh Tuế Hòa Thượng Viện chủ thượng Chơn hạ Trí, đồng thời mừng sinh nhật quý Sư Cô, các huynh Trưởng , đoàn sinh và quý Đạo hữu Phật tử…