Thích Đồng Trí: Cảm Niệm Ân Sư

Nén tâm hương tưởng niệm Cố Hòa Thượng thượng TRÍ hạ CHƠN Giác Linh Ngưỡng bạch Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư, Sài Gòn nay chợt chuyển cơn mưa Tình Nghĩa Ân Sư mấy cho vừa Người về quê cũ, duyên đã mãn Quặn thắt lòng con lệ tiễn đưa… Mùa Xuân là mùa tràn…

Trần Quang Thuận (1930-2017): Dấu Ấn Hoằng Hóa Của Hòa Thượng Thích Trí Chơn Trên Đất Mỹ

Hòa Thượng Trí Chơn ra đi âm thầm như lúc Hòa Thượng đến: an nhiên, bình dị. Tuy nhiên, không vì thế mà dấu ấn hoằng hóa của Hòa Thượng tại Hoa Kỳ không sâu đậm, bền vững trong lòng những người Hòa Thượng quen biết. Năm nay chỉ trong vòng một tháng ba người…

Thích Nguyên Siêu: Hòa Thượng Thích Trí Chơn Con đường Hoằng Pháp và Văn Hóa

Giờ thì Hòa Thượng đã ra đi, ra đi chung quanh quý Thầy, Cô trong môn đồ pháp quyến đang nhất tâm niệm Phật để cung tiễn Hòa Thượng về với Phật. Đôi ngày nằm ở bệnh viện, nhiều người đến hỏi thăm và hầu chuyện với Hòa Thượng, nhất là Ni Sư Giới Châu…

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Một Vì Sao Vừa Khuất | Tưởng Niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn (1933-2011)

Trong cõi nhân gian mịt mù tăm tối vì vô minh và phiền não, sự xuất hiện của một bậc chân tu đạo hạnh để dìu dắt con người trên đường tìm về giác ngộ và giải thoát, quả thật không khác gì một vì sao sáng trên bầu trời làm định hướng cho lữ…

VP Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Nói chuyện với Thanh niên Mông Cổ về Phật giáo và Khoa học

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Sáng nay, sau khi bước vào căn phòng để phát trực tuyến, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đứng lặng lẽ suy ngẫm về những hình ảnh của các thành viên khán giả của Ngài tại ba địa điểm ở Mông Cổ – Ulaanbaatar, Erdenet và Bayankhongor .…

Buddhistdoor: “We Have All Made Mistakes” – Teaching Mindfulness in Prisons: A Different Kind of Rehabilitation

Born in Hong Kong and based in Chilliwack, British Columbia, since 1994, Venerable Yin Kit Sik (also known as Sister Jessie) ordained as a Buddhist nun in Hong Kong in 1992 following a successful career as a podiatrist. Having begun teaching meditation in 2003, she started going in to prisons and now teaches mindfulness meditation to…