THÔNG TƯ Về việc Tổ chức Lễ Cầu An Huynh trưởng cấp Dũng TÂM VINH Đoàn Văn Lộc


Theo tin từ gia đình, Huynh trưởng Quảng Thọ – Đoàn Như tùng cho biết: Huynh trưởng cấp Dũng TÂM VINH Đoàn Văn Lộc – Chủ tịch Hội Đồng Cấp Dũng, Tấn Hoa Kỳ đang nằm điều trị tại phòng cấp cứu ở Bệnh viện thuộc thành phố San Jose, California. Huynh trưởng Tâm Vinh trong tình trạng hôn mê và đang được trợ thở bằng máy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s