BHDTƯVN: Thiệp Chúc Tết | Tân Xuân Vạn Hạnh

Lời thưa Sen Trắng: Mùa của những cánh thiệp Xuân đang tới, những lời thương yêu trao gởi hứa hẹn tròn đầy cảm thông và tin yêu. Mùa hương Lam trẩy nụ mầm tươi mới. Những khát khao chân thiện mỹ sẽ là chất liệu nuôi lớn phong trào, đắp xây cho tương lai tuổi…

Quảng Pháp: Nhìn Phật

“… Nhìn Phật cũng được, lạy Phật hoặc không lạy cũng được, ngồi bên gốc cây hoặc ở một nơi nào đó, lắng lòng ngồi im lặng, liền tự thấy lòng mình an. Ðó cũng là một lợi ích rất lớn…” – THÍCH THIỆN SIÊU, trích GẶP GỠ TUỔI TRẺ