BHDTƯVN: Thiệp Chúc Tết | Tân Xuân Vạn Hạnh


Lời thưa Sen Trắng: Mùa của những cánh thiệp Xuân đang tới, những lời thương yêu trao gởi hứa hẹn tròn đầy cảm thông và tin yêu. Mùa hương Lam trẩy nụ mầm tươi mới. Những khát khao chân thiện mỹ sẽ là chất liệu nuôi lớn phong trào, đắp xây cho tương lai tuổi trẻ Việt Nam nói chung và Phật Giáo nói riêng tại quốc nội lẫn hải ngoại. Mong lắm thay!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s