BHDTƯVN: Thiệp Chúc Tết | Tân Xuân Vạn Hạnh

Lời thưa Sen Trắng: Mùa của những cánh thiệp Xuân đang tới, những lời thương yêu trao gởi hứa hẹn tròn đầy cảm thông và tin yêu. Mùa hương Lam trẩy nụ mầm tươi mới. Những khát khao chân thiện mỹ sẽ là chất liệu nuôi lớn phong trào, đắp xây cho tương lai tuổi…