Chögyam Trungpa Rinpoche | Đạo Sinh chuyển ngữ: Nguyện làm một con người hoàn toàn bình thường

“Chúng ta phải nguyện làm một con người hoàn toàn bình thường. Có nghĩa rằng chúng ta phải chấp nhận mình là như thế mà không cố trở thành vĩ đại hơn, thanh tịnh hơn, uyên thâm hơn, tâm linh hơn. Nếu có thể thản nhiên chấp nhận những điều bất toàn mình đang có…