Sen Trắng kết tập: Trang Tưởng Niệm Niên trưởng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm | Ảnh:

TIỂU SỬ:
CỐ HUYNH TRƯỞNG
CẤP DŨNG GĐPTVN
NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM (1933 – 2021)

NGUYÊN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI
NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVNTẠI ÚC ĐẠI LỢI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CẦP DŨNG, TẤN GĐPTVN TẠI ÚC ĐẠI LỢI

Huynh Trưởng Lê Viết Lâm, Pháp Danh Nguyên Mẫn sinh ngày 21 tháng 08 năm 1933 (Quý Dậu) tại Thừa Thiên (Huế) Việt Nam. Anh được sinh trưởng trong một gia đình thâm tín Phật Giáo, anh đã sớm Quy Y Tam Bảo, với bổn Sư truyền giới Tỳ Kheo Thích Tâm Ngộ, hiệu Trí Hiển, tại Chùa Ba La Mật, ngày 06/11/1933.

Năm 1958, anh lập gia đình với chị Trần Thị Thu Thuỷ, Pháp Danh Tâm Tú, chị đã hết lòng hỗ trợ cho anh trong mọi lãnh vực hoạt động, chị luôn luôn có mặt bên cạnh anh.

Anh chị có 4 người con, 3 nam 1 nữ và đã có 5 Cháu Nội, Ngoại và 5 Chắc Ngoại. Tất cả thành viên trong gia đình anh chị đã hướng dẫn Quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới.

Trong thời gian tại ngũ anh đã lần lượt phục vụ tại:

 • Bộ Tham mưu Quân Đoàn I – Đà nẵng
 • Tòa án Sơ thẩm Khánh Hòa – Nha trang
 • Tòa án Sơ thẩm Dak Lak – Buôn Mê Thuột
 • Trường Trung Học Bồ Đề Huế
 • Trường Trung Học Tổng hợp Buôn Mê Thuột
 • Trường Sư phạm Giáo học cấp Bổ túc Buôn Mê Thuột.
 • Trường Bồ Đề Buôn Mê Thuột.

SINH HOẠT PHẬT TỬ:

Cuộc đời của anh Nguyên Mẫn đã chính thức gia nhập phong trào Gia Đình Phật Hoá Phổ rất sớm là tiền thân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại quê nhà, và anh đã góp phần hình thành duy trì, kiện toàn và phát triển Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi nói riêng và tại Hải Ngoại nói chung, trong hơn 30 năm qua.

Năm 1948 – 1955, anh đã gia nhập Gia Đình Phật Hoá Phổ Chơn Tri tại Huế sinh hoạt liên tục từ Đoàn sinh đến Huynh Trưởng và nhận lãnh trách nhiệm Liên Đoàn Trưởng GĐPT Thiện Ái tại Đà Nẵng năm 1953 -1954 và đảm nhận chức vụ Liên Đoàn Trưởng GĐPT Chơn Tri năm 1954 – 1955 tại Huế. Sau đó anh tiếp tục sinh hoạt với Ban Huynh Trưởng GĐPT Chơn Tri đến năm 1962.

Gián Đoạn Sinh Hoạt:

Năm 1963 – 1982, Nhập ngũ Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà và thời gian sau Quốc nạn
30/04/1975.

Quá Trình Hoạt Động tại Hải Ngoại: 1983 – 2021

 • Ngày 03/10/1998, anh đã thọ Bồ Tát Giới tại gia tại Giới Đàn Hương Sơn, Chùa Pháp Bảo Sydney Úc Đại Lợi, Bồ Tát Giới Danh: Chân Như Tánh.
 • Năm 1983 – 1984, anh được mời đảm nhiệm chức vụ Phó Hội Trưởng Nội Vụ Hội Phật Giáo Việt Nam tại Tiểu Bang NSW/ Úc Đại Lợi.
 • Năm 1983 – 1989, anh đã được Ban Huynh Trưởng GĐPT Pháp Bảo mời giữ chức vụ Gia Trưởng để phục hoạt sinh hoạt GĐPT Pháp Bảo lúc bấy giờ.
 • Cuối năm 1986, anh đã được Đại Hội Huynh Trưởng tính nhiệm với chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn, kiêm Chủ Tịch Uỷ Ban Quản Trị Huynh Trưởng GĐPTVN/ Úc Châu nhiệm kỳ II (1987 – 1990)
 • Năm 1987, anh làm Trại Trưởng Trại Họp Bạn Thiện Hoa toàn liên bang lần đầu tiên được tổ chức tại Adelaide.
 • Năm 1988, anh đã tham dự Trại Huấn Luyện Huynh Trường cấp 2 với tư cách Giảng viên Trại Huấn Luyện Huyền Trang I, do Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN/ Hoa Kỳ, tổ chức tại O’Neill Regional Park California Hoa Kỳ.
 • Năm 1988, làm Trại trưởng Trại Họp Bạn Yến Phi liên Bang được tổ chức tại thủ đô Canberra. Trong kỳ trại nầy, một Đại Hội Huynh trưởng Bất thường được triệu tập để tu chỉnh Nội Quy, danh xưng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Châu được đổi thành Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.
 • Năm 1989, anh làm Trại Trưởng Trại Tâm Minh Hội Thảo và Tu Dưỡng Huynh Trưởng toàn Liên bang tại Caringal Melbourne tiểu bang Victoria. Trong kỳ trại nầy cò sự tham dự của chị Lệ Từ Nguyễn Thị Thu Nhi, Trưởng BHD/TƯ GĐPTVN tại Hoa Kỳ và anh Tâm Trí Tư Đồ Minh, Trưởng BHD GĐPTVN tại Canada. Đã hình thành Ban Vận Động để tiến đến việc thống nhất GĐPTVN tại Hải Ngoại.
 • Năm 1990, Trại Trưởng trại họp bạn Tâm Chánh và Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc Uyển và Cấp I A Dục do Ban Hướng Dẫn tổ chức tại Glenfield Sydney.
 • Năm 1991 – 1994, anh được mời làm Cố Vấn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi.
 • Năm 1997, anh đã tham dự Hội Nghị Hội Thảo Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPTVN Hải Ngoại tổ chức tại Chùa Vạn Hạnh, San Diego, California, Hoa Kỳ.
 • Năm 1997 – 1999, Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng GĐPTVN tại Úc Đại Lợi.
 • Năm 1997 – 2002, anh được mời làm Cố Vấn Truyền Thống BHD Trung Ương GĐPTVN tại Úc Đại Lợi.
 • Năm 1997, làm Trại T rưởng Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển, A Dục và Huyền Trang I giai đoạn 1 tổ chức tại Perth tiểu bang Tây Úc. Và giai đoại 2 tổ chức tại Sydney cuối năm 1998.
 • Năm 1995 – 1997, Đại Diện Ban Điều Hợp Trung Ương GĐPTVN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi.
 • Năm 1997 – 2000, anh phụ trách chức vụ Uỷ Viên Nghiên Cứu và Kế Hoạch Ban Hướng Dẫn Lâm Thời GĐPTVN tại Hải Ngoại.
 • Năm 1999, Thành viên Hội Đồng Điều chỉnh Cấp Tấn GĐPTVN tại Hải Ngoại.
 • Năm 2000 – 2011, anh làm Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi.
 • Năm 1998 – 2002, Anh được mời đảm trách chức Vụ Phó và Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GĐPT Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất/Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.
 • Năm 2006 – 2011, Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tấn GĐPTVN/UĐL.
 • Năm 2010, Chủ Tịch Hội Đồng Xét Cấp Tấn GĐPTVN/UĐL.
 • Năm 2014, anh là Thành Viện của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN trên thế giới.
 • Năm 2007 – 2008, anh đã hoàn tất chương trình Trại Huấn Luyện Cấp III Vạn Hạnh 1 Hải Ngoại do Ban Hướng GĐPTVN Hải Ngoại tổ chức.

Với công sức đóng góp trí lực của anh cho sự thăng tiến, phát triển tổ chức mà anh đã được Ban Hướng Dẫn “Trung Ương” Gia Đình Phật Việt Nam lần lược tấn phong cấp Bậc:

 • Cấp Tín, ngày 29/03/1986
 • Cấp Tấn, Quyết định số: 002/HDTƯ/TTQĐ/NV ngày 15/02/1995.
 • Cấp Dũng, Quyết định số 4005/HDTG/QĐ/TB ngày 09/10/2014.

Đặc biệt anh rất quan tâm đến Tổ Tự Nguyện Hướng Về Quê Hương, luôn luôn nhắc nhở anh em, bằng hữu bằng câu:
Sáng cho người niềm vui,
Chiều giúp người bớt khổ.

Đó cũng là hạnh nguyện của một Bồ Tát tại gia, và lý tưởng của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam luôn san xẻ nỗi khổ niềm đau để đạt thành tâm nguyện.

Anh đã bị tai biến trên 30 năm qua, mặc dù thân xác co rút, đau nhứt, nhưng anh không dừng nghỉ việc tu học, hành trì và thực hiện công tác giáo dục của Tổ chức GĐPT Việt Nam. Nay, anh đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân ngày 07 tháng 07 năm 2021 (nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu) tạị thành phố Sydney, Tiểu bang New South Wales Úc Đại Lợi.

Hưởng Thọ: 89 tuổi.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

_______________________________________

Sưu lục những bài viết của Niên Trưởng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm

NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN với Huynh Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân tức Sư Huynh / Thầy Phổ Hòa kính mến
Một năm qua lắng lòng nhìn lại

[ đang cập nhật ]

_______________________________________

 

LỄ THỌ CẤP DŨNG
Huynh Trưởng
NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa

 

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Úc Đại Lợi Thừa Ủy Nhiệm của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại đã tiến hành tổ chức Lễ Thọ Cấp Dũng cho Huynh Trưởng NGUYÊN MẪN – Lê Viết Lâm là Thành Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2014 nhằm ngày mùng 10 tháng 11 năm Giáp Ngọ. Buổi lễ diễn ra trong thời gian Chư tôn đức Tăng Ni hòa hợp thanh tịnh cùng tứ chúng đồng tu trong Khóa tu học của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan lần thứ 14 tổ chức tại: Ibis Styles Eagle Hawk Resort, Thủ đô Canberra, Australia.

Chư tôn đức trong Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi Và Tân Tây Lan đã hoan hỷ nhận lời mời chứng minh, chủ lễ và ban đạo từ, cùng với sự hiện diện tham dự của Huynh trưởng tại quản hạt Úc Đại Lợi và thân nhân HTr NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm.

Lễ Thọ Cấp đã tổ chức theo đúng tinh thần Cẩm nang do Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới phổ biến,

– HTr Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT VN Tại Úc Đại Lợi thừa ủy nhiệm các cấp lãnh đạo GĐPTVN trên Thế Giới và Hải Ngoại công bố lý do và tuyên đọc Quyết Định Thọ Cấp Dũng HTr Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm do Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới ban hành.

– Hòa Thượng Thích Như Huệ Hội chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan thay mặt cho Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội gắn cấp Dũng tân thăng cho Htr Nguyên Mẫn và tán thán công hạnh phục vụ của anh,

– Hòa Thượng Thích Quảng Ba Phó Hội Chủ Điều Hành GHPGVNTN HN Tại ÚC ĐạI LợI và TTL truyền trao ánh sáng vô tận đăng

– Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Phó Tổng Thư Ký GHPGVNTN HN Tại ÚC ĐạI LợI và TTL tuyên đọc Giáo từ của Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ Thích Đức Chơn Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

– Thượng Tọa Thích Tâm Minh Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN HN Tại ÚC ĐạI LợI và TTL thay mặt Chư tôn đức trong Hội Đồng Điều Hành ban đạo từ

– Hòa Thượng Thích Bảo Lạc Phó Hội Chủ Điều Hành GHPGVNTN HN Tại ÚC ĐạI LợI và TTL gỏi lời chúc mừng vì phải điều hành Phật sự nên ngài không tiện hiện diện

– HTr MINH HOÀNG Diệp Khôi Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi thay mặt cho lam viên ÚC ĐạI LợI tri ân Chư tôn đức đã quang lâm chứng minh ban đạo từ, chúc mừng, sách tấn

Ban tổ chức đã nhận được thư chúc mừng của quý HTr trong Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại và quý thân hữu lam viên bốn phương, buổi lễ hoàn mãn trong thâm tình thầy trò đầy đạo vị.

Canberra Australia, ngày 31 tháng 12 năm 2014

LỄ TƯỞNG NIỆM cố HTr NGUYÊN MẪN

Hoa Kỳ CẦU NGUYỆN
Htr Cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm

CÁO PHÓ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Kính bạch: Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa BHD GĐPTVN – TG/QN/HN/ Úc Đại Lợi,
Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc xa gần.

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Chồng, Cha, Ông Nội/Ngoại, Cố chúng tôi là:

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

LÊ VIẾT LÂM
Pháp Danh: Nguyên Mẫn
Bồ Tát Giới Danh: Chân Như Tánh

Sanh ngày, 21/08/1933 (năm Quý Dậu) tại Thừa Thiên, Việt Nam
Đã an tường xả báo thân vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 07 tháng 07 năm 2021, (nhằm ngày 28 tháng 05 năm Tân Sửu)
Tại thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi.

Hưởng Thượng Thọ 89 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Tổ chức tại Nhà Quàn Trường An, 120 Fairfield St, Fairfield East NSW 2165, Australia
Chủ Nhật, ngày 11 tháng 07 năm 2021

10:00am – 11:30am: Lễ Nhập Liệm, Thọ tang và Cầu nguyện.
11:30am – 2:00pm: 
Thăm Viếng.
2:00pm – 3:00pm: Lễ Tưởng Niệm của GĐPTVN
3:00pm – 4:00pm:
Thăm Viếng 

Thứ Hai, ngày 12 tháng 07 năm 2021

8:00am – 9:00am: Lễ Cầu Siêu của GĐPT.
9:00am – 10:00am: Thăm viếng
10:00am – 11:00am: Lễ Di Quan
11:00am – 12:00pm:  Di Quan
12:00am – 1:00pm: Lễ Hỏa Táng 

Vợ: Trần Thị Thu Thủy

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Các con:
– Lê Thị Bích Diệp và chồng Dietmar Le-Kleibs cùng các con cháu (Germany)
  Lê Viết Thanh Liêm và vợ Trần Huệ Nhung cùng các con cháu (Sydney)
  Lê Viết Thanh Trí và vợ Hồ Thị Kiên Trinh cùng các con cháu (Sydney)
  Lê Viết Thanh Minh và vợ Nguyễn Anh Thư và con (Sydney)

Các cháu:
– Đinh Quỳnh Anh và chồng con
  Lê Diệu Hạnh và chồng con
  Lê Viết Thanh Quang
  Lê Minh Châu và chồng con
  Lê Như An

 (CÁO PHÓ NÀY THAY THIỆP TANG – Xin Miễn Phúng Điếu)

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

CUNG THỈNH

BAN CHỨNG MINH TANG LỄ:

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc; Hòa Thượng Thích Phước Nhơn; Hòa Thượng Thích Quảng Ba; Hòa Thượng Thích Trường Sanh; Hòa Thượng Thích Bổn Điền; Hòa Thượng Thích Thiện Tâm; Thượng Tọa Thích Tâm Minh; Thượng Tọa Thích Tâm Phương; Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng; Thượng Tọa Thích Phước Tấn; Thượng Tọa Thích Viên Trí

BAN KINH SƯ:

 • Chủ Sám: Thượng Tọa Thích Tâm Minh
 • Ban Kinh Sư: Thượng Tọa Thích Như Định; Thượng Tọa Thích Phổ Hương; Thượng Tọa Thích Hạnh Tri; Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

BAN ĐIỀU HÀNH TANG LỄ
HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

 • Trưởng BanTruyền Thống HTr Cấp Dũng TÂM TRÍ Tư Đồ Minh
 • Trưởng Ban Tổ Chức HTr Cấp Dũng QUẢNG GIẢI Huynh Kim Hóa
 • Phó Ban HTr Cấp Dũng QUẢNG TRÍ Nguyễn Thái Hùng
 • Phó Ban HTr Cấp Dũng TÂM LỄ Vương Học
 • Ban Thư Ký HTr Cấp Tấn NGUYÊN ĐỀ Phan Thị Kim Oanh; HTr Cấp Tấn VẠN THẮNG Nguyễn Quốc Toàn; HTr Cấp Tấn THIỆN HÒA Phùng Thị Thái Hiền; HTr Cấp Tín NGHIÊM ĐĂNG Nguyễn Thái Đăng Kho
 • UV Nội Vụ BHD/UĐL HTr Cấp Tấn THIỆN PHÚ Nguyễn Văn Vinh
 • Thủ Quỹ HTr Cấp Tín NGUYÊN MAI Trần Thị Kim Hoàng
 • Ban Nghi Lễ HTr Cấp Tín CHÚC NGUYÊN Nguyễn Thanh Hùng
 • Ban Thị Giả HTr Cấp Tấn CHÚC TÂM Trần Chánh Bình & Vận Chuyển HTr Cấp Tín CHÚC THÔNG Lê Văn Cườm
 • Ban Nhiếp Ảnh HTr Cấp Tín NHẬT THẢO Trần Thị Yến Nhi
 • Ban Tiếp Tân GĐPT Chánh Kiến
 • Ban Ẩm Thực GĐPT Pháp Bảo
 • Ban Trang Trí GĐPT Huyền Quang
 • Xướng Ngôn Viên HTr Cấp Tập VẠN THUYẾT Phạm Hồng Duyên

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

Tổ chức tại Nhà Quàn Trường An,
120 Fairfield St, Fairfield East NSW 2165, Australia

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 07 năm 2021

10:00am – 11:30am Lễ Nhập Liệm, Thọ tang và Cầu nguyện.
11:30am – 2:00pm Thăm Viếng.
2:00pm – 3:00pm Lễ Tưởng Niệm của GĐPTVN.
3:00pm – 4:00pm Thăm Viếng

Thứ Hai, ngày 12 tháng 07 năm 2021

8:00am – 9:00am Lễ Cầu Siêu của GĐPT.
9:00am – 10:00am Thăm viếng
10:00am – 11:00am Lễ Di Quan
11:00am – 12:00pm Di Quan
12:00am – 1:00pm Lễ Hỏa Táng

Lễ Tưởng Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng
Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm (1933-2021)
tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

Đời Lam Phụng Sự
Nhạc tưởng niệm
Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Lê Viết Lâm

Lễ Cầu Siêu cho cố Htr Nguyên Mẫn
do anh chị em Htr Chánh Tín & Chánh Tuệ tổ chức tại chùa Phổ Quang, Perth.

Nguồn:
Lễ Tưởng Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm (1933-2021) tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc
– Điện Thư Phân Ưu Gia đình Tang Quyến Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm (1933-2021)
CANADA THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Gia Đình cố Htr cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm
Thư Phân Ưu của BHD HN đến Chị Tâm Tú cùng GĐPT tại UĐL
Thành kính phân ưu: Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Hoa Kỳ CẦU NGUYỆN Htr Cấp Dũng NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm
– BAN TỔ CHỨC TANG LỄ CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM

 

[ Đang cập nhật ]

 

Leave a Reply