Sen Trắng kết tập: Trang Tưởng Niệm Niên trưởng Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm | Ảnh: TIỂU SỬ: CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN NGUYÊN MẪN LÊ VIẾT LÂM (1933 – 2021) NGUYÊN ĐẠI DIỆN BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVNTẠI ÚC ĐẠI LỢI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG…

Thích Huyền Quang: Giáo Từ đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ VII, 1970

– Kính thưa ông Phó Tỉnh Trưởng, đại diện ông Tỉnh Trưởng. – Kính thưa quý vị quan khách, – Cùng toàn thể anh chị em H.Tr trong GĐPT toàn Quốc. Kính thưa quý vị, Thay mặt Thượng Tọa Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, lời đầu tiên là chúng tôi cầu chúc Đại Hội thành…