Trần Ngân Hà chuyển ngữ: Món Quà Nhân Sinh Nhật 86 | trích đạo từ của Đức Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tôi chỉ là một con người. Khoảnh khắc này đây, ngày sinh nhật của tôi, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình với tất cả các bằng hữu- những người đã thực sự cho tôi thấy được tình yêu thương, lòng tôn trọng và sự tin tưởng của họ. Còn đối…

Ven. Bhante Chao Chu | LABU: Social Ills and Possible Social Action in the United States | The Need to Support Families and Youth

In preparing for the dialogue in Rome between Buddhists and Catholics, I have heard insights from other participants that emphasize our common ground as human beings, even though  our approaches and understandings vary, even within our separate religious identities. We may have different opinions about how to interpret what we believe is right, but these…

Hội Đồng Hoằng Pháp ấn hành tác phẩm “Yết Ma Yếu Chỉ” của Hòa Thượng Thích Trí Thủ và “Pháp Diệt Tránh” của Hòa Thượng Thích Nguyên Chứng

TỰA “Yết Ma Yếu Chỉ” Theo quan điểm Bộ phái Đàm-Vô-Đức, tức các vị thọ trì Luật Tứ phần thì một trong các dấu hiệu về sự diệt tận của chánh pháp là các pháp yết-ma hoàn toàn không được thực hiện, không có pháp yết-ma sẽ không có các tỳ-kheo đắc giới như pháp,…