By Craig Lewis: Senior Thai Monk Offers a Buddhist Perspective on Dealing with COVID-19

Ven. Phra Paisal Visalo. From vidyaloke.in Translation by Somboon Chungprampree Source: Buddhistdoor Global The novel coronavirus pandemic continues unabated, disrupting societies and communities, and impacting lives and livelihoods around the world. As our day-to-day lives are inundated with news headlines and media alerts elevating our stress levels, it’s all too easy to feel helpless at…

Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Lá thư Trưởng Ban 2: Tiếp Tục Dâng Lời Cầu Nguyện Cho Nhân Loại Được An Lạc Trong Mùa Dịch Bệnh Covid-19

Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu đang trò chuyện với Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín (Ảnh: Sen Trắng) Mấy lời xin thưa của ST: Hôm nay, lại một lần nữa Sen Trắng nhận được thư Anh, chân thành và thắm thiết! Trên thực tế chúng ta hiểu được Covid-19 như một nghiệp quả cộng…