Tsuboi Shuei/Thích Viên Lý chuyển ngữ: Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21: Phật Giáo Phát Triển Trong Thế Kỷ 21

THAM LUẬN II Phật giáo là một tôn giáo lớn có hơn 2,500 năm lịch sử, chủ yếu được dân tộc Ấn Độ, Trung Hoa và các nước Á Châu sùng kính tín ngưỡng; nhưng, hiện nay ở các nước Âu Mỹ cũng đã xuất hiện rất nhiều người nghiên cứu và tín phụng, do…