Pinit Ratanakul, Ph.D.: Buddhism, Health and Disease

  Pinit Ratanakul, Ph.D.: Director of the College of Religious Studies, Mahidol University, Salaya, Puthamoltoll 4, Nakornpathom, 73170, Bangkok, Thailand Health and disease are among the common experience of human life that is the special concern of religion. Religion, in every society, in every stage of history, upholds the value of well-being and health as…

Lodro Rinzler: Buddhism and Social Media

Lodro Rinzler: Lodro Rinzler is author of “The Buddha Walks into a Bar,” “Love Hurts” and a handful of other fun books on meditation | Co-Founder of MNDFL. lodrorinzler.com There have been many great teachers across the history of mankind. Some are well known to us, such as Mohammed or the Buddha, but many are…

Gerry Trione: “Fake News” – How Does Impact Me?

What is “fake news”? Basically, it is a story planted in the media, or through gossip, intended to mislead or deceive people into believing something partially or entirely fabricated to elicit a desired response. So, if a politician wants to discredit a competitor, a fake and usually unfavorable story about the competitor is released to…

Lê Mạnh Thát: Phật Giáo Việt Nam – Lời Giới Thiệu

Lời giới thiệu Phật giáo tuy là một hiện tượng văn hóa nước ngoài truyền vào nước ta, đã được nhân dân tiếp thu và vận dung vào đời sống dân tộc và đóng một vai trò lịch sử nhất định trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cho nên nghiên cứu lịch sử dân tộc không thể không nghiên cứu lịch sử Phật giáo. Lịch sử Phật giáo Việt Nam đã trở thành một…

Tuệ Sỹ: Thắng Man Giảng Luận | Cứu Cánh Của Bồ Tát Đạo

III. THỰC CHẤT CỦA HẠNH PHÚC Chúng ta đã nói đến khát vọng muôn thuở của con người, nói đến nguồn xúc động của nó cũng chính là nguồn xúc động của Nhất thừa. Nhìn thẳng vào bản chất của nó, thì đấy là khát vọng hạnh phúc như là mục tiêu cứu cánh của…

TT Thích Trí Chơn: Tâm thư gởi Covid19

Thượng Tọa thích Trí Chơn (Ảnh: Facebook) Bạn thân mến! Tôi biết bạn chẳng có tên, tuổi gì cả. Cho đến khi bạn ra đời sau gần một tháng trời, người ta vẫn tranh cãi việc đặt bạn tên gì. Cho dù gọi bạn là Covid19, CoVy, Corona, virus Wuhan, virus China hay gì đi…