Jessie Leon: How To Engage With Social Media Like A Buddhist

  Jessie Leon writes about mindfulness as well as dating on her blog rebelhippiesoul.com. Follow her on Instagram @rebelhippiesoul Social media can be a playground for unconscious behavior. I’ve spent an unbelievable amount of time scrolling through Instagram, perusing cat memes, and checking to see how many likes a photo I posted received. It’s amazing…

Lodro Rinzler: Buddhism and Social Media

There have been many great teachers across the history of mankind. Some are well known to us, such as Mohammed or the Buddha, but many are not. Within the Tibetan Buddhist traditions I study in there are even teachers who are well respected and still revered for their wisdom, such as Jigme Lingpa or Naropa,…

Dr. Rajendra Prasad/Hoà Thượng Thích Trí Chơn chuyển ngữ: Thông Điệp Tình Thương Của Đức Phật

Dr. Rajendra prasad (1884-1963), là một học giả và chính trị gia Ấn Đố nổi tiếng. Tiến sĩ Prasad đã tham gia rất sớm phong trào tranh đấu chống thực dân Anh để giành độc lập tự do cho xứ sở. Sau ngày Anh quốc trao trả độc lập cho Ấn Độ vào năm 1947, hai lần ông được bầu làm chủ tịch Quốc Hội. Năm 1947-1949, ông giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Lập Hiến,…