Frank – Walter Steinmeier: Bài Phát Biểu Của Tổng Thống Đức Về Tương Lai Nước Đức Sau Đại Dịch

Tổng thống Đức Frank – Walter Steinmeier (Ảnh: Internet) Hôm nay 11.04.2020, Tổng thống Đức Frank – Walter Steinmeier, người giữ chức vụ cao nhất CHLB Đức, phát biểu trước toàn quốc về sự phát triển của xã hội Đức sau cuộc khủng hoảng Corona. Báo Bild ghi lại toàn văn bài diễn thuyết lịch…