Nhật Lực Lê Khắc Long: Những Bàn Tay Vàng Giữa Mùa Đại Dịch (tùy bút) – “MASK FOR LOVE”

Tác giả bài tùy bút, Trưởng Nhật Lực Lê Khắc Long, GĐPT Pháp Vân, Pomona. Một đơn vị thuộc BHD Miền Quảng Đức, do trưởng Như Tiến làm Trưởng Ban  LỜI THƯA SEN TRẮNG: Trước nguy cơ đại dịch đang tràn tới không chỉ trên hoàn cầu mà những ngày qua hiệp chủng quốc Hoa…