BHD Hải Ngoại: Hưởng Ứng Giờ Trái Ðất, 2017

EarthHour2017.jpg

Trong một Thông Tư mới nhất do huynh trưởng trưởng ban Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp phổ biến ngày 15 tháng 03 năm 2017, BHD/GÐPT/VN tại Hải Ngoại đã kêu gọi các cấp trực thuộc hưởng ứng NGÀY TRÁI ÐẤT, 2017. Sen Trắng điểm lượt những ý chính thông tư kể trên:
“Trong đời sống hiện tại, môi trường ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có bổn phận bảo vệ, cũng như đóng góp vào sự bảo vệ đó. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống còn của chúng ta. Bởi vậy, để nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên của trái đất, đồng thời tiết kiệm năng lượng, phụng hành Thông Điệp Phật Thành Đạo và Xuân an bình, Phật Lịch 2560 của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, chỉ đạo của Ban Thường Trực Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng và Thông Tư dẫn thượng của BHD GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới, BHD Hải Ngoại kính yêu cầu Quý BHD GĐPT các Châu và Quốc Gia ban hành Thông tư kêu gọi các Huynh Trưởng và Đoàn sinh trực thuộc tích cực hưởng ứng NGÀY TRÁI ĐẤT .

NGÀY TRÁI ĐẤT là ngày đánh dấu sự khởi đầu một Khóa Hội thảo về môi trường, được tổ chức cách đây 47 năm và được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tuyên bố là Ngày Quốc tế Mẹ Trái Đất.

NGÀY TRÁI ĐẤT hay còn gọi là GIỜ TRÁI ĐẤT Giờ Trái Đất (tiếng Anh: Earth Hour) là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ: vào lúc 8:30 đến 9:30 tối (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm.

(…)

Là Đoàn viên GĐPT, hơn ai hết, chúng ta phải có bổn phận đóng góp những lợi ích cho Xã hội, đồng bào và cụ thể là có những hành động thiết thực bảo vệ môi trường của chúng ta qua sự tích cực tham gia NGÀY TRÁI ĐẤT: đó là một việc làm cụ thể và có ý nghĩa.”

Earth-Hour-2012-Sustainability-Save-Planet-Tips-greenster.com_-e1332574778262-595x281

NGÀY TRÁI ĐẤT : 1. Tắt đèn điện và các thiết bị điện từ 8:30 pm đến 9:30 pm vào ngày THỨ BẢY 25/03/2017 Theo GIỜ ĐỊA PHƯƠNG (nơi mình sinh sốn ) 2. Tham gia tích cực các sinh hoạt BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG tại Địa Phương.

Leave a Reply