Sen Trắng: Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Lãnh Đạo và Họp Giáo Hội đầu năm 2017 (tin ảnh)

Santa Ana, CA – Như bản tin Sen Trắng hôm 14 tháng Ba, 2017, năm nay GHPGVNTNHK đã long trong thiết lễ Lễ Hiệp Kỵ tại Chùa Bát Nhã (Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK), hôm Thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2017.

Ðông đảo đồng bào Chúng Phật tử tại gia hiệp cùng Chúng xuất gia đã vân tập về thật đông đảo. Phóng viên Sen Trắng đã có mặt tại địa điểm hành lễ, ghi lại một số hình ảnh và xin được chia sẻ cùng bạn đọc.

Tiếp theo sau phần nghi lễ Hiệp Kỵ, là phiên họp đầu năm 2017 của Giáo Hội, mục đích chuẩn bị cho Ðại Lễ Phật Ðản PL 2561. Về phía tổ chức Gia Ðình Phật Tử, đại diện BHD Hoa Kỳ có sự hiện diện của Htr Trưởng Ban Quang Ngộ Ðào Duy Hữu, Htr Tổng Thư Ký Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, H.Tr Trưởng Ban Miền Quảng Ðức Nguyên Thuyết Lê Minh Thi và quý anh chị Ủy Viên Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ, Quảng Pháp Trần Minh Triết.

Leave a Reply