1 thought on “Sen Trắng: BHD Hải Ngoại khai triển tinh thần tổ chức lễ Tưởng Niệm Cố Huynh Trưởng Trưởng Ban (đầu tiên): TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

Leave a Reply

%d bloggers like this: