Hoàng Long: Thiền Họa (Zenga 禅画) – Loại Hình Nghệ Thuật Ðặc Sắc Nhật Bản

Trích đặc san Hoa Ðàm, số 4, chủ đề “Dẫn vào Thế Giới Văn Học Phật Giáo”, sắp phát hành tháng 4, 2017 Chủ trương và thực hiện: Hoa Ðàm Group Kết tập: Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ, Nguyên Túc Nguyễn Sung Quảng Pháp Trần Minh Triết Tên thật là Hoàng Long, sinh ngày 21/01/1980, tại Đà Lạt.…