Uyên Nguyên: Sống an nhiên, chết an nhiên

IMG_0253-Exposure.jpg

Buổi chiều theo Sư ra sau núi ngắm mặt trời lặn. Thầy trò ngồi dưới chân tượng đức Bổn Sư nhập Niết Bàn, Chú Tiểu bất chợt hỏi: “Sư Phụ, làm sao để sau này an nhiên nhập Niết Bàn như Phật?”.

Sư xoa đầu chú mà rằng: “Hiện tại, con cứ sống an nhiên”

* Tượng Phật trong phòng làm việc của Nhà văn Nhã Ca, tòa soạn Việt Báo.

Leave a Reply