Nguyên Thọ Trần Kiêm Ðoàn: 40 Năm Tuổi Ðạo Hương Thiền

IMG_0074.jpg

Ra đi tìm một chân trời mới
Mấy nẻo quê người mây cố hương
Vang vọng hồn xưa tình lữ thứ
Giọt suy tư nhỏ xuống canh trường

Ngày tháng phù du trôi qua mau
Thời gian như nước chảy qua cầu
Một đi bến cũ không về lại
Xuôi dòng viễn xứ biết về đâu

Hoa sen vẫn nở trong hương lửa
Nhân thế phù vân mãi đắm chìm
Về đâu ai biết về đâu nữa
Cuối bãi đầu non đã kiếm tìm

Duyên lành như đóa ưu đàm nở
Từ độ Lăng Nghiêm vẳng tiếng kinh
Vọng âm che mái đời phiêu bạt
Đêm tối vườn tâm tỏa ánh trăng

Quay về nương tựa ân vi diệu
Khai thị thiền sư mở cửa không
Đời bỗng vui lên từ vạn nẻo
Nghìn năm phước hạnh tự trong lòng

Hoa linh thoại mùa xuân có nở
Giữa trần gian rũ hết ưu phiền
Ơn tri ngộ đếm trong từng hơi thở
Bốn mươi năm tuổi đạo hương thiền

Kính chúc Thầy thân tâm an lạc, công hạnh tròn đầy.

Sacramento, trọng xuân 2017
Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn

Leave a Reply