Lâm Nhược Trần: Người Việt Nam Tồi Tệ: Sự gia trưởng, độc đoán và tính bảo thủ

trích NGƯỜI VIỆT NAM TỒI TỆ, Nghiên cứu Văn hóa – Ðiều tra Xã hội của tác giả LÂM NHƯỢC TRẦN. Người Việt Books xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ. Bìa và trình bày: Uyên Nguyên LỜI NÓI ĐẦU Hơn 20 năm, biết tôi đi nhiều, có viết lách và đã từng cộng tác với nhiều…

Quang Ngộ Ðào Duy Hữu: Trời mang mang Pháp vị, cõi đất ngát hương từ.

Lời Chúc mừng và cảm tưởng đến quý anh chị Cao niên nhân dịp chúc Thọ (trưởng niên) và ngày Ngoan (đoàn sinh) GÐPT Miền Liễu Quán của Huynh trưởng Trưởng ban Hướng dẫn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trong hai tuần qua, khởi đầu của mùa Spring Break, sinh hoạt áo lam nơi đây cũng khởi sắc theo, do phần đông…