Lễ Chúc Thọ & Ngày Ngoan, GÐPT Miền Liễu Quán

Nhằm tỏ lòng biết ơn đến quý Huynh trưởng cao niên (từ 70t trở lên)  và thâm niên của tổ chức tại Miền Bắc California và đồng thời tạo cơ hội cho các em đoàn sinh trong Miền kết thân, thi đua và học hỏi lẫn nhau, GÐPT Miền Liễu Quán sẽ tổ chức Lễ Chúc Thọ…