BHD Hải Ngoại: Hưởng Ứng Giờ Trái Ðất, 2017

Trong một Thông Tư mới nhất do huynh trưởng trưởng ban Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp phổ biến ngày 15 tháng 03 năm 2017, BHD/GÐPT/VN tại Hải Ngoại đã kêu gọi các cấp trực thuộc hưởng ứng NGÀY TRÁI ÐẤT, 2017. Sen Trắng điểm lượt những ý chính thông tư kể trên: “Trong đời sống hiện tại, môi trường ảnh hưởng…