Uyên Nguyên: Chấp Tướng

Hậu nhân đúc tượng Phật chuộng mắt mi Ngài lúc nào cũng lim dim hiền từ nhìn xuống. Dạy con trẻ hàm ý “mắt thương nhìn đời”. Một hôm Cu Tí thấy Chú Tiểu ngồi tĩnh tọa mà ngửa cổ, khép chặt hai mi, bèn hỏi cớ sao. Chú Tiểu cười khì: Ngồi yên lâu…

Hoa Ðàm số 4: Suy Nghĩ Về Văn Học Phật Giáo Việt Nam

Ðặc san Hoa Ðàm – Số 4 – Chủ Ðề “Văn Học Phật Giáo”, phát hành ngày 30 tháng Tư, 2017 Chủ trương và thực hiện: Hoa Ðàm Group Kết tập: Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ – Nguyên Túc Nguyễn Sung Tâm Khai Sơn Nguyễn Anh Thy Nhuận Pháp Trần Nguyễn Nhị Lâm – Quảng Pháp Trần Minh…

Vĩnh Hảo: Bước Sơ Tâm

Bước sơ tâm là bước đi như thế nào, vào lúc nào? Là khi tâm rộng mở một phương trời, khởi động cho bước chân ban đầu. (1) Bước chân ban đầu vì thế, là bước chân vừa chấn động đại địa, vừa rung chuyển thiên không. Bước chân ban đầu là bước chân quan…

Buddhafest: International Buddhist Film Festival 2017, Los Angeles.

“There’s never been a more critical time to offer a program of films that celebrates diversity, compassion, and interconnections.”  – Gaetano Maida, executive director of Buddhist Film Foundation THE PREMIER FESTIVAL OF ITS KIND IN THE WORLD BuddhaFest embraces the principles of mindfulness and compassion through a unique mix of inspiring films, modern wisdom teachings, meditation…

Thư Mời Ðại Hội GÐPT Miền Tố Liên

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT *** BI TRÍ DŨNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ BAN HƯỚNG DẪN MIỀN TỐ LIÊN * VPTT:-3608 Friar Tuck CT, Louisville, KY. 40219 * TEL 502-964-6125 Email: duongtrongle1@yahoo.com Số: 1705/BHD/MTL/TM. THƯ MỜI TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG…

Tâm Nhiên: Tăng Ðoàn Kêu Gọi Hành Ðộng Chống Biến Ðổi Khí Hậu

Nhóm chư Tăng hành động vì biến đổi khí hậu tại Washington trong một hoạt động hướng về không gian xanh Nhóm chư Tăng hành động vì biến đổi khí hậu tại Washington (Mỹ) đang làm việc với các cộng đồng Phật tử để tổ chức một chương trình Phật giáo tham gia vận động…