Thư Mời Ðại Hội GÐPT Miền Tố Liên

img_5525

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
***
BI TRÍ DŨNG
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
BAN HƯỚNG DẪN MIỀN TỐ LIÊN
*
VPTT:-3608 Friar Tuck CT, Louisville, KY. 40219 * TEL 502-964-6125
Email: duongtrongle1@yahoo.com

Số: 1705/BHD/MTL/TM.

THƯ MỜI

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT MIỀN TỐ LIÊN

Kính Gởi: – Hội Đồng Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPT Hoa Kỳ.
– Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Hoa Kỳ.
– Quý Ban Hướng Dẫn các Miền Quảng Đức, Liễu Quán, Thiện Hoa, Khánh Hòa, Phước Huệ và Khuông Việt.

Kính Thưa Quý Huynh Trưởng:
Để tiếp nối sứ mệnh Giáo Dục, xây dựng và đào tạo thế hệ trẻ GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, cũng như để tiếp tục kế thừa sự nghiệp phát triển tổ chức GĐPT trên đất nước Hoa Kỳ đúng theo Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng. Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Tố Liên long trọng tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng nhiệm kỳ VI (2017- 2021) nhằm mục đích:
– Kiểm điểm công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua.
– Cung cử Tân Ban Hướng Dẫn Nhiệm Kỳ VI (2017-2021).
– Thiết lập đề án Phật sự cho nhiệm kỳ đến.

Trân trọng kính mời Quý Huynh Trưởng trong Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ, quý Ban Hướng Dẫn các Miền hoan hỷ đến tham dự và chủ tọa Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Miền Tố Liên nhiệm kỳ VI (2017-2021), ngỏ hầu đóng góp ý kiến xây dựng cho Miền chúng tôi nói riêng và GĐPT tại Hoa Kỳ nói chung theo chi tiết sau:
– Thời gian: 16 giờ chiều thứ sáu ngày 9.6.2017 đến 12 giờ trưa ngày chủ nhật 11.6.2017
– Địa điểm: Chùa Từ Ân ( 4600 S6 Street, Louisville, KY 40214)

Sự hiện diện của Quý Huynh Trưởng là niềm khích lệ lớn lao cho Miền Tố Liên trong giai đoạn hiện tại.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho Quý Anh Chị Thân Tâm Thường Lạc, để phục vụ Lý Tưởng.
Kính Chào Tinh Tấn.

PL.2560, Miền Tố Liên ngày 20 tháng 4 năm 2017.
TM BAN HƯỚNG DẪN
TRƯỜNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
NGUYÊN TÚY LÊ TRỌNG DƯƠNG
(ấn ký)

One thought on “Thư Mời Ðại Hội GÐPT Miền Tố Liên

  1. Pingback: Ðắc Quang: Những hình ảnh đầu tiên của Ðại Hội GÐPT Miền Tố Liên, Hoa Kỳ | SEN TRẮNG Hoa Kỳ

Leave a Reply